Microsoft Lumia 640 XL - Przełączanie widoków kalendarza

background image

Przełączanie widoków kalendarza
Sprawdź podgląd spotkań zaplanowanych w danym dniu lub tygodniu, lub łatwo zaplanuj

swoje wakacje – przeglądaj kalendarz, korzystając z różnych widoków.
Dotknij Kalendarz.
1. Aby przełączać widoki: dzienny, tygodniowy, miesięczny i roczny, dotknij . W widoku

tygodniowym lub miesięcznym dotknij dnia, by zobaczyć wszystkie wydarzenia.

2. Aby przełączać dni, tygodnie, miesiące lub lata, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo. Aby

szybko przejść do określonego miesiąca danego roku, w widoku lat przesuń palcem do

wybranego roku, a następnie dotknij miesiąca.

Wskazówka: Jeśli zezwolisz aplikacji kalendarza na używanie Twojej lokalizacji, możesz

także sprawdzać prognozy pogody w widoku dziennym lub tygodniowym.

Włączanie i wyłączanie numerów tygodni

Dotknij

> ustawienia, a następnie zaznacz pole Włącz numery tygodni.

Numery tygodni wyświetlają się w widoku miesięcznym.
Sprawdzanie listy zadań

Dotknij

> zadania.