Microsoft Lumia 640 XL - Zarządzanie identyfikatorem treści reklamowych

background image

Zarządzanie identyfikatorem treści reklamowych
Aby wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim potrzebom, Twój telefon zezwala aplikacjom

na udostępnienie identyfikatora treści reklamowych. Jeśli chcesz, możesz kontrolować dostęp

aplikacji do Twojego identyfikatora.
1. Na ekranie startowym przesuń palcem od góry do dołu i dotknij WSZYSTKIE

USTAWIENIA > id. treści reklamowych.

2. Wybierz dla opcji Id. treści reklamowych ustawienie Wł.

lub Wył.

.

Wskazówka: Możesz zresetować identyfikator treści reklamowych, jeśli reklamy, które

otrzymujesz nie odpowiadają już Twoim potrzebom. Dotknij zresetuj id. treści

reklamowych.