Microsoft Lumia 640 XL - Comutarea între vizualizări și aplicații

background image

Comutarea între vizualizări și aplicații
Nu toate aplicațiile se află pe ecranul de Start – deplasați la meniul aplicații pentru a le găsi.

Sau verificați ce aplicații rulează deja pe telefon și comutați între acestea.
Pentru a vedea toate aplicațiile de pe telefon, pe ecranul de Start, deplasați pur și simplu

degetul la stânga. Pentru a reveni în ecranul de Start, deplasați degetul la dreapta.

Indicație: Pentru a găsi rapid o aplicație, atingeți orice literă din meniul aplicații, iar în

următorul meniu, atingeți prima literă sau primul caracter aparținând aplicației dorite.

Vizualizarea, comutarea și închiderea aplicațiilor deschise

Pentru a vizualiza aplicațiile deschise, atingeți continuu tasta înapoi . Pentru a comuta

aplicațiile, deplasați degetul la aplicația dorită, apoi atingeți aplicația. Pentru a închide

aplicațiile de care nu mai aveți nevoie, atingeți .

© 2015 Microsoft Mobile. Toate drepturile rezervate.

22

background image

Navigarea în meniul setări

Pe ecranul de Start, deplasați degetul în jos din partea de sus a ecranului, apoi atingeți TOATE

SETĂRILE. Pentru a accesa un grup de setări, atingeți titlul oricărui grup de setări și selectați

grupul dorit. Pentru a căuta o anumită setare, atingeți , apoi începeți să tastați numele setării.