Microsoft Lumia 640 XL - Conectarea contactelor

background image

Conectarea contactelor
Uneori, puteți avea intrări separate pentru același contact din servicii de rețele de socializare

sau conturi de e-mail diferite. Puteți conecta mai multe contacte, astfel încât informațiile lor

să apară în aceeași fișă de contact.
Atingeți Persoane și deplasați degetul pe ecran la contacte.
1. Atingeți contactul principal la care doriți să vă conectați și .

2. Atingeți alegeți un contact și contactul pe care doriți să îl conectați.
Separarea unui contact

Atingeți contactul principal și , apoi atingeți contactul pe care doriți să îl separați și

separați.