Microsoft Lumia 640 XL - Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom

background image

Uskutočnenie hovoru aktiváciou hlasom
Kontaktu môžete zavolať pomocou hlasu.
1. Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania a podržte na ňom prst.

2. Vyslovte príkaz Call a meno kontaktu.

Tip: Hlasovú voľbu môžete používať aj s náhlavnou súpravou Bluetooth.

Táto funkcia nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch. Informácie o podporovaných jazykoch

nájdete na lokalite www.windowsphone.com.
Telefonujte pomocou aplikácie Cortana

Ťuknite na tlačidlo vyhľadávania , ťuknite na položku a vyslovte príkaz Call a meno

kontaktu.
Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie

o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.