Microsoft Lumia 640 XL - Uloženie čísla z prijatého hovoru

background image

Uloženie čísla z prijatého hovoru
Keď ste prijali hovor, číslo, ktoré ešte nie je uložené v centre Ľudia, si môžete jednoducho

uložiť. Číslo môžete uložiť v novom alebo existujúcom zázname v zozname kontaktov.
1. Ťuknite na položku a potiahnite prstom na história.

2. Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a ťuknite na ikonu .

3. Ťuknite na položku , upravte telefónne číslo a typ telefónneho čísla a potom ťuknite na

položku .

4. Upravte ďalšie informácie o kontakte vrátane mena a ťuknite na položku .