Microsoft Lumia 640 XL - Výber informácií, ku ktorým môžu mať vaše aplikácie prístup

background image

Výber informácií, ku ktorým môžu mať vaše aplikácie prístup
Niektoré aplikácie fungujú lepšie, ak majú prístup k dôležitým informáciám, ako napríklad ku

kalendáru, vo vašom telefóne. Môžete sa rozhodnúť, k akým informáciám môžu mať vaše

aplikácie prístup.

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

139

background image

1. Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na

položku VŠETKY NASTAVENIA > povolenia aplikácií.

2. Ťuknite na aplikáciu, ktorej povolenia chcete upraviť, a prideľte alebo odoberte aplikácii

povolenia.
Po aktivácii povolení pre aplikáciu sa môžete ďalej rozhodnúť, aké ďalšie aplikácie môžu mať

prístup k informáciám.