Microsoft Lumia 640 XL - Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

background image

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať

Tlačidlá Späť, Štart a Hľadať vám umožnia navigáciu v telefóne.

• Ak si chcete pozrieť, ktoré aplikácie sú otvorené, ťuknite na tlačidlo Späť a podržte ho.

Potom môžete prepnúť na inú aplikáciu alebo zatvoriť aplikácie, ktoré nepotrebujete.

• Ak sa chcete vrátiť na obrazovku, kde ste sa predtým nachádzali, ťuknite na tlačidlo Späť

. Telefón si zapamätá všetky aplikácie a webové lokality, ktoré ste navštívili od

posledného zablokovania obrazovky.

• Ak chcete prejsť z ktoréhokoľvek zobrazenia na úvodnú obrazovku, ťuknite na tlačidlo

Štart . Aplikácia, s ktorou ste predtým pracovali, zostane otvorená v pozadí.

• Ak chcete prehľadávať web alebo vyhľadávať položky v telefóne, ťuknite na tlačidlo

vyhľadávania .

• Ak je telefón vybavený aplikáciou Cortana, spustíte ju ťuknutím na tlačidlo vyhľadávania

.

Aplikácia Cortana nie je k dispozícii vo všetkých regiónoch a jazykoch. Informácie

o podporovaných jazykoch nájdete na lokalite www.windowsphone.com.

• Ak chcete zapnúť alebo vypnúť vibráciu týchto tlačidiel, na úvodnej obrazovke potiahnite

prstom z vrchnej časti nadol, ťuknite na položku VŠETKY NASTAVENIA > dotykové

ovládanie a zmeňte nastavenie na navigačný panel. Zmena nastavenia vibrovania pri

prichádzajúcich hovoroch neovplyvní vibrovanie tlačidiel.