Microsoft Lumia 640 XL - Pridanie úlohy do zoznamu úloh

background image

Pridanie úlohy do zoznamu úloh
Do svojho zoznamu úloh pridajte úlohy, na ktoré nesmiete zabudnúť, ako sú dôležité pracovné

termíny, ktoré musíte splniť, knihy, ktoré musíte vrátiť do knižnice, a po ich splnení ich

vyškrtnite. Ak je úlohu potrebné splniť do určitého termínu, nastavte si pripomenutie.
Ťuknite na položky Kalendár >

> úlohy.

1. Ťuknite na položku a vyplňte polia.

2. Ak chcete pridať pripomenutie, prepnite položku Pripomenutie na možnosť Zapnuté

a nastavte dátum a čas pripomenutia.

3. Ťuknite na položku .
Úprava alebo vymazanie úlohy

Ťuknite na úlohu a podržte. Potom ťuknite na položku upraviť alebo vymazať.

Tip: Cítite sa plní energie? Alebo máte plné ruky a nemáte čas na žiadne úlohy navyše?

Ak chcete rýchlo presunúť čas udalosti na skôr alebo neskôr, ťuknite na úlohu a podržte

a potom vyberte požadovanú možnosť.

Označenie úlohy ako dokončenej

Ťuknite na úlohu a podržte. Potom ťuknite na položku dokončiť.