Microsoft Lumia 640 XL - Prepínanie medzi zobrazeniami a aplikáciami

background image

Prepínanie medzi zobrazeniami a aplikáciami
Na úvodnej obrazovke sa nenachádzajú všetky aplikácie – potiahnite prstom doľava do

ponuky aplikácií a nájdite ich. Prípadne skontrolujte, ktoré aplikácie sú spustené v telefóne, a

prepínajte medzi nimi.
Ak si chcete pozrieť všetky aplikácie v telefóne, na úvodnej obrazovke jednoducho potiahnite

prstom doľava. Na úvodnú obrazovku sa vrátite potiahnutím prstom doprava.

Tip: Ak chcete rýchlo vyhľadať nejakú aplikáciu, ťuknite na ktorékoľvek písmeno

v ponuke aplikácií a v nasledujúcej ponuke ťuknite na prvé písmeno alebo znak

požadovanej aplikácie.

Zobrazenie a zatváranie otvorených aplikácií a prepínanie medzi nimi

Ak chcete zobraziť otvorené aplikácie, ťuknite na tlačidlo Späť a podržte ho . Ak chcete

prepnúť aplikáciu, potiahnite prstom na požadovanú aplikáciu a ťuknite na ňu. Ak chcete

zatvoriť aplikácie, ktoré už nepotrebujete, ťuknite na položku .

© 2015 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené.

22

background image

Prechádzanie ponukou nastavení

Na úvodnej obrazovke potiahnite prstom nadol z hornej časti obrazovky a ťuknite na položku

VŠETKY NASTAVENIA. Do skupiny nastavení prejdite ťuknutím na názov akejkoľvek skupiny

nastavení. Potom si vyberte skupinu, ktorú chcete. Konkrétne nastavenie vyhľadajte ťuknutím

na položku a začnite zadávať názov nastavenia.