Microsoft Lumia 640 XL - Povezovanje računalnika s spletom

background image

Povezovanje računalnika s spletom

Internet zlahka uporabljate v prenosnem računalniku, ko ste na poti. Spremenite telefon v

dostopno točko WiFi in uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta v

prenosnem računalniku ali drugi napravi.
1. Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE > skupna

raba interneta.

2. Nastavite možnost Skupna raba na Vklopljeno

.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

96

background image

3. Če želite spremeniti ime povezave, tapnite nastavitev > Ime za objavo in vnesite ime.

Nasvet: Vnesete lahko tudi geslo za povezavo.

4. Izberite povezavo v drugi napravi.
Druga naprava uporablja podatke v okviru naročniškega paketa, pri čemer lahko nastanejo

stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika

omrežnih storitev.