Microsoft Lumia 640 XL - Zajemanje fotografij, ki se zdijo žive

background image

Zajemanje fotografij, ki se zdijo žive
Funkcija Žive slike zajame kratke trenutke videoposnetka kot fotografije, tako da se te zdijo

žive, ko jih pregledujete v možnosti Filmski trak ali Lumia Storyteller.
Nekateri telefoni ne podpirajo funkcije Žive slike. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Preverite, ali ste prenesli najnovejšo različico aplikacije Lumia Camera iz storitve Trgovina.
1. Tapnite Lumia Camera > in odrinite do možnosti fotografija.

2. Nastavite možnost Žive slike na vklopljeno.