Microsoft Lumia 640 XL - Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

background image

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona
Z aktivnimi ploščicami za e-pošto lahko odprete e-pošto neposredno z začetnega zaslona.
Na ploščicah vidite število neprebranih e-poštnih sporočil in ali ste prejeli novo e-poštno

sporočilo.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

75

background image

Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite

službeni e-pošti, drugo pa osebni. Če več nabiralnikov povežete v poenoteno mapo Prejeto,

lahko e-pošto iz vseh map Prejeto odprete z ene ploščice.
Če želite prebrati e-pošto, tapnite ploščico.