Microsoft Lumia 640 XL - Pošiljanje e-pošte

background image

Pošiljanje e-pošte
Naj se vam e-pošta ne kopiči. S telefonom lahko e-pošto berete in pošiljate na poti.
1. Tapnite .

2. Tapnite in račun, če imate povezane mape Prejeto.

3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi

naslov.

Nasvet: Če želite prejemnika odstraniti, tapnite njegovo ime in Odstrani.

4. Vnesite zadevo in svoj e-poštni naslov.

Nasvet: S telefonom lahko e-pošto pišete hitreje. Med pisanjem telefon predlaga možne

naslednje besede, s katerimi lahko dokončate stavek. Če želite dodati besedo, tapnite

predlog. Če želite brskati po seznamu, odrinite v stran nad predlogi. Ta funkcija ni na

voljo v vseh jezikih.

5. Če želite priložiti fotografijo, tapnite .

Nasvet: Med pisanjem e-poštnega sporočila lahko zajamete tudi novo fotografijo.

Tapnite , zajemite fotografijo in tapnite sprejmi.

6. Tapnite , da pošljete e-pošto.
Pošiljanje dokumenta sistema Office

Tapnite Office, nato pa tapnite dokument, ki ga želite poslati, in

> deli z

drugimi ... ter izberite e-poštni račun, ki ga želite uporabiti.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

76