Microsoft Lumia 640 XL - Spreminjanje fotografije profila

background image

Spreminjanje fotografije profila
V telefonu lahko izberete fotografijo za svojo vizitko. Izberite fotografijo, ki ste jo pravkar zajeli,

ali obstoječo fotografijo profila iz ene od storitev družabnih omrežij.
1. Tapnite Ljudje in povlecite do možnosti stiki.

2. Na vrhu seznama stikov tapnite svojo fotografijo.

3. Znova tapnite fotografijo in izberite eno od ponujenih fotografij ali pa tapnite poišči

drugo, da izberete fotografijo iz mape Filmski trak.

4. Povlecite fotografijo okrog, da jo obrežete, in tapnite .