Microsoft Lumia 640 XL - Uporaba čakajočega klica

background image

Uporaba čakajočega klica
Imate še en klic, ko že telefonirate? Čakajoči klic omogoča, da se oglasite ali zadržite enega

od klicev.
1. Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE >

omrežje+ > nastavi.

2. Če imate telefon z dvojno kartico SIM, tapnite želeno kartico SIM. Vsi telefoni ne podpirajo

dveh kartic SIM. Razpoložljivost preverite na spletnem mestu www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

3. Nastavite možnost Čakanje klicev na Vklopljeno

.

Zadržanje prvega klica in sprejetje novega

Tapnite ODGOVORI.
Zaključek prvega klica in sprejetje novega

Tapnite končaj klic+odgovori.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

62

background image

Izpustitev novega klica

Tapnite PREZRI.
Zadržite klic in pokličite drugo osebo

Tapnite ZADRŽI > DODAJ KLIC in pokličite želene ljudi.
Preklapljanje med klici

Tapnite TAPNITE ZA ZAMENJAVO.