Microsoft Lumia 640 XL - Odgovarjanje na sporočilo

background image

Odgovarjanje na sporočilo
Prijatelja ne pustite čakati – na sporočilo odgovorite takoj.
1. Tapnite Sporočila.

2. V možnosti pogovori tapnite pogovor, v katerem je sporočilo.

Nasvet: Če ima telefon dve kartici SIM, lahko izberete, katero boste uporabili za pisanje

sporočila. Tapnite

. Vsi telefoni ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost

preverite na spletnem mestu www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

4. Tapnite .
Posredovanje sporočila

V možnosti pogovori tapnite pogovor, tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati,

nato pa tapnite posreduj.
Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.