Microsoft Lumia 640 XL - Pošiljanje sporočila

background image

Pošiljanje sporočila
S kratkimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi

člani.
1. Tapnite Sporočila.

2. Tapnite .
Če začnete pisati sporočilo in preklopite na drugo aplikacijo, še preden ga pošljete, lahko

nadaljujete s pisanjem, ko se vrnete v Sporočila. Tapnite

> osnutki. Ko sporočilo pošljete,

se osnutek sporočila zbriše.

Nasvet: Če ima telefon dve kartici SIM, lahko izberete, katero boste uporabili za pisanje

sporočila. Tapnite

. Nekateri telefoni ne podpirajo dveh kartic SIM. Razpoložljivost

preverite na spletnem mestu www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Če želite dodati prejemnika iz imenika, tapnite ali začnite vnašati ime. Vnesete lahko tudi

telefonsko številko.

Nasvet: Če želite dodati več prejemnikov, tapnite > , izberite želene prejemnike in

tapnite .

4. Tapnite polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo.

Nasvet: Če želite dodati smeška, tapnite .

5. Če želite dodati prilogo, na primer fotografijo, tapnite in izberite prilogo.

6. Če želite poslati sporočilo, tapnite .
Če ne morete poslati večpredstavnostnega sporočila, preverite spodnje stvari:

Vaša naročnina na mobilne storitve podpira večpredstavnostna sporočila.

Podatkovna povezava je vklopljena. Odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite VSE

NASTAVITVE > mobilno omrežje+SIM in preklopite Podatkovna povezava na

Vklopljeno

.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave.

Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.
Posredovanje sporočila

V možnosti pogovori tapnite pogovor, tapnite in pridržite sporočilo, ki ga želite posredovati,

nato pa tapnite posreduj.
Pred posredovanjem sporočila lahko uredite njegovo vsebino ali dodate oz. odstranite priloge.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

70

background image

Posredovanje več sporočil

V možnosti pogovori tapnite pogovor in

> izberi sporočila, tapnite potrditvena polja

poleg sporočil ter , da dodate prejemnika.