Microsoft Lumia 640 XL - Utišanje telefona

background image

Utišanje telefona
Ko vklopite tihi način, so vse melodije zvonjenja in toni opozoril utišane. Ta način uporabite,

ko ste na primer v kinu ali na sestanku.
Pritisnite tipko za glasnost, da prikažete vrstico za glasnost na vrhu zaslona, nato pa tapnite

.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

36

background image

Če želite preklopiti v tihi način, tapnite .

Nasvet: Ne želite preklopiti telefona v tihi način, a ne morete odgovoriti na klic v tem

trenutku? Če želite utišati dohodni klic, pritisnite tipko za utišanje glasnosti. Če ste

vklopili Obrnite za utišanje, lahko preprosto obrnete telefon s sprednjo stranjo navzdol.

Če želite vklopiti Obrnite za utišanje, na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha

zaslona, tapnite VSE NASTAVITVE > zvok, po potrebi odrinite v levo in nastavite

Obrnite za utišanje na Vklopljeno

.

Izklop tihega načina

Tapnite .
Izklop vibriranja

Če ne želite, da telefon vibrira, tapnite .