Microsoft Lumia 640 XL - Preverjanje obvestil v telefonu

background image

Preverjanje obvestil v telefonu
V centru dejanj, ki se odpre z vrha zaslona, lahko hitro preverite obvestila, spremenite nekatere

nastavitve in dodate bližnjice do nekaterih aplikacij.
Ikona za obvestila

kaže, da imate neprebrana obvestila.

1. Odrinite navzdol z vrha zaslona.

Na tem zaslonu lahko:

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

23

background image

vidite neodgovorjene klice ter nedavno neprebrano e-pošto in sporočila;

preverite obvestila, kot so posodobitve aplikacij, na voljo v storitvi Trgovina;

odprete aplikacije;

preverite razpoložljiva omrežja WiFi in se povežete z njimi;

hitro skočite na nastavitve.

2. Če želite zapreti meni, odrinite navzgor z dna zaslona.
Prilagajanje centra dejanj

Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite VSE NASTAVITVE > obvestila

+opravila. Če želite spremeniti bližnjico, tapnite bližnjico in želeno aplikacijo. Prav tako lahko

izberete, katera obvestila želite prejemati in na kak način.