Microsoft Lumia 640 XL - Dodajanje opravila na seznam opravkov

background image

Dodajanje opravila na seznam opravkov
Na seznam opravil dodajte opravila, na katera ne smete pozabiti, na primer pomembne roke

v službi ali knjige, ki jih morate vrniti v knjižnico, in jih obkljukajte, ko jih dokončate. Če obstaja

rok, nastavite opomnik.
Tapnite Koledar >

> opravila.

1. Tapnite in izpolnite polja.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

51

background image

2. Če želite dodati opomnik, nastavite možnost Opomnik na Vklopljeno

ter nastavite

datum in uro opomnika.

3. Tapnite .
Urejanje ali brisanje opravila

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite uredi ali izbriši.

Nasvet: Ste polni energije? Ali imate polne roke dela in ne zmorete niti enega opravka

več? Če želite hitro premakniti čas dogodka naprej ali ga odložiti, tapnite in pridržite

opravilo ter izberite želeno možnost.

Označevanje opravila kot dokončanega

Tapnite in pridržite opravilo, nato tapnite dokončaj.