Microsoft Lumia 640 XL - Preklapljanje med prikazi koledarja

background image

Preklapljanje med prikazi koledarja
Hitro si oglejte sestanke za izbrani dan ali teden ali pa načrtujte počitnice – prebrskajte koledar

v različnih pogledih.
Tapnite Koledar.
1. Če želite preklapljati med dnevnim, tedenskim, mesečnim in letnim prikazom, tapnite . V

tedenskem ali mesečnem prikazu tapnite dan, če želite videti vse svoje dogodke.

2. Če želite preklapljati med dnevi, tedni, meseci ali leti, odrinite v levo ali v desno. Če želite

hitro skočiti na določeni mesec določenega leta, v letnem prikazu odrinite do želenega leta

in tapnite mesec.

Nasvet: Če koledarju dovolite uporabo lokacije, lahko v dnevnem ali tedenskem prikazu

preverite tudi vreme.

Vklop ali izklop številk tednov

Tapnite

> nastavitve in potrditveno polje Omogočanje številk tednov.

Številke tednov so prikazane v mesečnem pogledu.
Preverjanje seznama opravil

Tapnite

> opravila.