Microsoft Lumia 640 XL - Uporaba varne povezave VPN

background image

Uporaba varne povezave VPN

Prek povezave navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko dostopate do službenih virov, na

primer intraneta ali službene e-pošta, lahko pa storitev VPN uporabite v osebne namene.
Za podrobnosti o konfiguraciji povezave VPN se obrnite na skrbnika informacijske tehnologije

v svojem podjetju in iz storitve Trgovina prenesite aplikacijo za svojo storitev VPN ter si na

spletnem mestu storitve oglejte več informacij.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

120

background image

Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite VSE NASTAVITVE > VPN in

preklopite Stanje na Vklopljeno

.

1. Če želite dodati profil VPN, tapnite .

2. Nastavite možnost Samodejno vzpostavljanje povezave na Vklopljeno

.

3. Vnesite podatke profila po navodilih skrbnika za IT v svojem podjetju oz. po navodilih v

storitvi VPN.
Ko je treba, se telefon samodejno poveže z omrežjem VPN.

Nasvet: Če želite spremeniti mobilno podatkovno povezavo VPN in nastavitve

gostovanja, tapnite možnosti.

Urejanje profila VPN

Tapnite in pridržite profil, tapnite uredi in spremenite želene podatke.
Brisanje profila VPN

Tapnite in pridržite profil ter tapnite izbriši.
Samodejen vklop povezave VPN

Tapnite in pridržite profil ter tapnite preklopi na ročno. Tapnite profil, da se povežete z

omrežjem VPN.