Microsoft Lumia 640 XL - Vzpostavljanje povezave s senzorjem omrežij WiFi

background image

Vzpostavljanje povezave s senzorjem omrežij WiFi
Povežite se z javnimi dostopnimi točkami WiFi z aplikacijo Senzor omrežij Wi-Fi.
Senzor omrežij Wi-Fi poveže vaš telefon z javnimi dostopnimi točkami WiFi in po potrebi

namesto vas sprejme pogoje za uporabo. Senzor omrežij Wi-Fi lahko tudi deli vaše podatke

za stik, če to želite.
1. Za začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite > Senzor omrežij Wi-

Fi.

2. Nastavite Vzpostavljanje povezave z dostopnimi točkami Wi-Fi na Vklopljeno

.

Nasvet: Delite dostopne točke WiFi s prijatelji, ki prav tako uporabljajo Senzor omrežij

Wi-Fi. Nastavite možnost Deljenje izbranih omrežij Wi-Fi z drugimi na Vklopljeno

.