Microsoft Lumia 640 XL - Vzpostavljanje povezave z omrežjem WiFi

background image

Vzpostavljanje povezave z omrežjem WiFi
Vzpostavljanje povezave z omrežjem WiFi je priročen način za dostop do interneta. Ko

pohajkujete, lahko vzpostavite povezavo z omrežji WiFi na javnih mestih, na primer v knjižnici

ali internetni kavarni.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

121

background image

Telefon redno preverja, ali so na voljo povezave, in vas o tem obvešča. Obvestilo se na kratko

prikaže na vrhu zaslona. Če želite upravljati povezave WiFi, izberite obvestilo.
Na začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona in tapnite .
1. Nastavite Uporaba omrežij Wi-Fi na Vklopljeno

.

2. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.
Povezava Wi-Fi je aktivna, ko je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .
Določanje položaja na podlagi omrežja WiFi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali

niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami.

Opomba: Uporaba omrežja WiFi je v nekaterih državah morda omejena. V EU je na

primer v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav WiFi s 5150–5350 MHz, v

ZDA in Kanadi pa je v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav WiFi s 5,15–

5,25 GHz. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Prekinitev povezave

Nastavite Uporaba omrežij Wi-Fi na Izklopljeno

.

Nasvet: Telefon se samodejno znova poveže z omrežjem WiFi. Če želite spremeniti čas

samodejne vnovične povezave ali če želite ročno znova vklopiti WiFi, tapnite Povezava

Wi-Fi se znova vklopi in želeno možnost.