Microsoft Lumia 640 XL - Prenos vsebine z Microsoftovim računom

background image

Prenos vsebine z Microsoftovim računom
Če je vaš stari telefon naprava Windows Phone, najlažje prenesete stike, koledar in besedilna

sporočila v novi telefon Lumia prek Microsoftovega računa.
Če v svojem novem telefonu Lumia še nimate nastavljenega Microsoftovega računa, na

začetnem zaslonu odrinite navzdol z vrha zaslona, tapnite VSE NASTAVITVE > e-pošta

+računi > dodaj račun in sledite navodilom na zaslonu, da ustvarite Microsoftov račun.

© 2015 Microsoft Mobile. Vse pravice pridržane.

18

background image

1. Če želite izbrati vsebino za varnostno kopiranje v Microsoftov račun, v svoji prejšnji napravi

Windows Phone tapnite Nastavitve > varnostno kopiranje.
Vaši stiki in koledar se samodejno varnostno kopirajo v vaš Microsoftov račun.
2. V novem telefonu Lumia se vpišite v Microsoftov račun. Stiki in koledar in besedilna

sporočila se samodejno prenesejo v novi telefon Lumia.