Microsoft Lumia 640 XL - Ställa in en startsida med valda appar

background image

Ställa in en startsida med valda appar
Låt vänner och familj använda utvalda appar på din telefon utan att de kan komma åt din egen

startsida.
1. Svep nedåt från startsidans ovankant och tryck på ALLA INSTÄLLNINGAR > apphörnan.

2. Tryck på Appar, välj apparna du vill ge åtkomst till och tryck på .
Du kan också välja om du vill att andra ska kunna komma åt ditt åtgärdscenter eller dina

inställningar, använda knapparna eller ändra paneler. Det kan ta ett tag för telefonen att

installera apparna.
3. Tryck på om du vill öppna apphörnan.
Gå till din egen startsida

När du är i apphörnan håller du ned strömknappen och sveper åt höger.