Microsoft Lumia 640 XL - การเลือก​ภาพถ่าย​ให้เป็น​รายการ​โปรด

background image

การเลือกภาพถ่ายให้เป็นรายการโปรด
เลือกภาพที่ยอดเยี่ยมของคุณให้เป็นรายการโปรด เพื่อให้คุณสามารถค้นหาภาพเหล่านั้นได้ง่ายในมุมมอง

รูปภาพที่ชอบ ใน Hub ภาพถ่าย
1. แตะ ภาพถ่าย > อัลบั้ม และเรียกดูภาพถ่าย
หากภาพถ่ายอยู่ในอัลบั้มออนไลน์ คุณสามารถดาวน์โหลดลงในโทรศัพท ์ของคุณ
2. แตะ

>

เคล็ดลับ: ในการทําเครื่องหมายภาพถ่ายหลายภาพเป็นรายการโปรดอย่างรวดเร็ว ให้เลือกอัลบั้มที่มีภาพ

เหล่านั้นอยู่ แตะ เลือกภาพถ่าย และแตะ

การดูรายการโปรดของคุณ

ใน Hub ภาพถ่าย ให้ปัดไปที่ รูปภาพที่ชอบ

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

81