Microsoft Lumia 640 XL - เพิ่ม​สเปเชีย​ลเอฟเฟ็กต์​สุดเจ๋ง​ให้ภาพถ่าย​ของคุณ

background image

เพิ่มสเปเชียลเอฟเฟ็กต ์สุดเจ๋งให้ภาพถ่ายของคุณ
ยกระดับของการปรับแต่งภาพไปอีกขั้น โดยการเพิ่มสเปเชียลเอฟเฟ็กต ์เจ๋งๆ ลงในภาพถ่ายสุดโปรดของคุณด้วย

Lumia Creative Studio
หากต้องการดาวน์โหลดแอพ Lumia Creative Studio หรือตรวจสอบว่าคุณมีเวอร ์ชันล่าสุดอยู่ โปรด

ไปที่www.windowsphone.com Lumia Creative Studio อาจไม่มีสําหรับโทรศัพท ์บางรุ่น
แตะ Lumia Creative Studio แล้วแตะภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไข

© 2015 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

83

background image

จัดองค ์ประกอบภาพถ่ายของคุณใหม่

แตะ และเลือกอัตราส่วนหรือปรับหมุนภาพถ่ายของคุณ
ใช้ตัวกรอง

แตะ
เพิ่มคุณภาพให้ภาพถ่ายของคุณ

แตะ และเลือกประเภทอุปกรณ์เสริม
เบลอส่วนหนึ่งในภาพถ่ายของคุณ

แตะ

> พื้นหลังเบลอ คุณสามารถเลือกพื้นที่ที่คุณต้องการเบลอและปรับระดับความเบลอของภาพได ้

การเพิ่มสีให้ภาพถ่ายของคุณ

แตะ

> ป๊อปอัปสี เลือกสีจากจานสี และใส่ลงบนภาพถ่าย เมื่อเสร็จเรียบร ้อย ให้แตะ

จัดเก็บภาพถ่ายที่แก้ไขแล้ว

แตะ

> บันทึก

เคล็ดลับ: ในการย้อนกลับไปที่ภาพดั้งเดิม ให้แตะ

> กลับสู่ต้นฉบับ