Microsoft Lumia 640 XL - Переключення між вікнами календаря

background image

Переключення між вікнами календаря
Швидко переглядайте всі заплановані зустрічі на день або тиждень та легко плануйте

відпустку, переглядаючи календар у різних поданнях.
Торкніться Календар.
1. Щоб переключатися між вікнами дня, тижня, місяця та року, торкніться . У вікні тижня

або місяця торкніться певного дня, щоб переглянути всі заплановані події.

2. Щоб переключатися між вікнами днів, тижнів, місяців і років, протягніть ліворуч або

праворуч. Щоб швидко перейти до певного місяця певного року, у вікні років протягніть

до потрібного року та торкніться потрібного місяця.

Порада: Якщо календарю дозволено використовувати інформацію про Ваше

розташування, також можна переглянути прогноз погоди у вікні дня чи тижня.

Увімкнення та вимкнення номерів тижнів

Торкніться

> настройки і встановіть прапорець Увімкнути номери тижнів.

Номери тижнів відображаються у вікні місяця.

© 2015 Microsoft Mobile. Всі права захищені.

54

background image

Перевірка списку завдань

Торкніться

> завдання.