Microsoft Lumia 640 XL - Thay đổi chế độ trình duyệt

background image

Thay đổi chế độ trình duyệt
Chữ nhỏ trên trang web có thể khó đọc. Sử dụng trình duyệt ở chế độ di động hoặc máy tính

để bàn, hoặc chuyển một số trang web nhất định sang giao diện đọc và thiết lập cỡ chữ theo

ý bạn.
1. Để cài trình duyệt luôn sử dụng chế độ bạn muốn, hãy nhấn Internet Explorer >

>

cài đặt.

2. Thay đổi cài đặt cho Tùy chọn trang web.
Trượt đến giao diện đọc

Nhấn

trên thanh địa chỉ. Để cài cỡ chữ cho giao diện đọc, hãy nhấn

> cài đặt > cài

đặt nâng cao > Cỡ phông chữ dạng xem đọc.

Mẹo: Để tìm hiểu thêm về cài đặt trình duyệt và chức năng của chúng, hãy nhấn vào

liên kết ở dưới cùng của màn hình.