Microsoft Lumia 640 XL - Cửa hàng

background image

Cửa hàng

Cài đặt riêng điện thoại của bạn bằng nhiều ứng dụng, trò chơi và các mục khác, một số được

cung cấp miễn phí. Duyệt Store để tìm nội dung mới nhất cho bạn và điện thoại.

Bạn có thể tải về:
• Ứng dụng
• Trò chơi
• Ứng dụng và dịch vụ giải trí
• Ứng dụng và dịch vụ tin tức
• Sách
Bạn cũng có thể:
• Nhận nội dung liên quan đến sở thích và vị trí của bạn
• Chia sẻ đề xuất với bạn bè
Tính khả dụng của Store và tập hợp các mục có sẵn để tải về phụ thuộc vào khu vực của bạn.
Để tải về từ Store, bạn cần đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn trên điện thoại. Khi

đăng nhập, bạn sẽ được cung cấp nội dung tương thích với điện thoại của mình.
Bạn có thể tìm kiếm và tải nội dung về thẳng điện thoại hoặc duyệt nội dung Store trên máy

tính và gửi liên kết từ đó đến điện thoại qua tin nhắn văn bản.
Nhiều mục được cung cấp miễn phí, một số mục bạn cần phải thanh toán bằng thẻ tín dụng

hoặc trên hóa đơn điện thoại.
Tính khả dụng của các phương thức thanh toán tùy thuộc vào quốc gia cư trú và nhà cung

cấp dịch vụ mạng của bạn.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

53

background image

Việc sử dụng dịch vụ hoặc tải nội dung về, bao gồm cả các mục miễn phí, có thể cần chuyển

những lượng lớn dữ liệu và vì thế có thể phát sinh phí dữ liệu.