Microsoft Lumia 640 XL - Làm quen với Lumia Camera

background image

Làm quen với Lumia Camera

Khi bạn muốn chụp ảnh nổi bật, Lumia Camera cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát.
Với Lumia Camera, bạn có thể:
• Thay đổi từng cài đặt theo cách thủ công theo ý bạn
• Dễ dàng chia sẻ ảnh và video
• Quay video độ nét cao. Không phải điện thoại nào cũng trợ video 4K và HD đầy đủ. Để

biết tính sẵn có, hãy truy cập vào www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

• Chọn khung hình đẹp nhất hoặc tạo ảnh chụp biểu diễn hành động từ video độ nét cao

với ứng dụng Lumia Moments

• Chụp ảnh Âm bản Kỹ thuật số (DNG) không thay đổi chất lượng
• Chụp ảnh nhóm hoặc ảnh các đối tượng chuyển động đẹp hơn với chế độ chuỗi ảnh thông

minh

Tùy thuộc vào điện thoại, các tính năng của ứng dụng Lumia Camera có thể thay đổi.
Để tải xuống ứng dụng Lumia Camera hoặc kiểm tra xem bạn đã có phiên bản mới nhất chưa,

hãy truy cập vào www.windowsphone.com. Lumia Camera có thể không có sẵn cho tất cả

các kiểu điện thoại.
Bạn có thể tải ảnh lên OneDrive để truy cập dễ dàng từ điện thoại, máy tính bảng và máy tính

của mình.