Microsoft Lumia 640 XL - Chọn những thông tin nào ứng dụng của bạn có thể truy cập

background image

Chọn những thông tin nào ứng dụng của bạn có thể truy cập
Một số ứng dụng hoạt động tốt hơn nếu chúng có thể truy cập vào những thông tin thích

hợp trong điện thoại, chẳng hạn như lịch. Bạn có thể quyết định những thông tin nào ứng

dụng của bạn có thể truy cập.
1. Trên màn hình bắt đầu, hãy trượt xuống từ phía trên cùng của màn hình và nhấn TẤT CẢ

CÀI ĐẶT > quyền ứng dụng.

2. Nhấn vào ứng dụng bạn muốn quản lý quyền và bật hoặc tắt các quyền của ứng dụng.
Sau khi bạn đã bật quyền ứng dụng cho một ứng dụng, bạn có thể quyết định thêm những

ứng dụng nào khác có thể truy cập thông tin.

© 2015 Microsoft Mobile. Bản quyền đã đăng ký bảo hộ.

133